gapcon paakuva

Toimiston uutisia

Isännöinti myyty uuteen yhtiöön !FinCap Kiinteistövarainhoito Oy on 24.2.2017 solminut liiketoimintakaupan GapCon Oy:n isännöintiliiketoiminnan (GC Isännöinti ja Kanava Isännöinti) ostosta. GapCon Oy:n isännöimät asiakkuudet siirtyvät FinCap Kiinteistövarainhoito Oy:lle 1.4.2017 alkaen.

 

GC Isännöinti on pääasiassa Seinäjoella ja Vaasassa toimiva isännöintitoimisto.

Kanava Isännöinti on pääkaupunkiseudulla toimiva isännöintitoimisto.

Kanava Isännöinti toimi GapCon Oy:n 100% tytäryhtiönä 28.2.2017 saakka jolloin yritys sulautui GapCon Oy:öön. Yhtiön asiakkaita ovat niin taloyhtiöt, toimistokiinteistöt kuin kauppakeskuksetkin. Liiketoimintakaupan myötä FinCap Kiinteistövarainhoito Oy:lle siirtyy kaikkiaan 76 asiakkuutta. 

 

GapCon Oy:n isännöintiliiketoiminnan henkilöstö siirtyy FinCap Kiinteistövarainhoito Oy:n palvelukseen 1.4.2017 alkaen. Asiakastaloyhtiöiden isännöitsijöinä jatkavat samat kohteet tuntevat isännöitsijät ja kirjanpitäjät.

 

GapCon Oy:öön jää 1.4.2017 alkaen toimitilavuokraus (GC Toimitilat) ja yrityskirjanpitoja.

 

FinCap Kiinteistövarainhoito Oy on FinCap Oy:n 100% tytäryhtiö, joka huolehtii asiakastaloyhtiöiden lisäksi sisaryrityksessä toimivien asuntorahastokohteiden manageerauksesta valtakunnallisesti. Emoyhtiön FinCap Oy:n muita tytäryhtiöitä ovat FinCap Kiinteistörahastot Oy ja FinCap Kiinteistökehitys Oy.

 

Taustaa:

 

FinCapin perusta luotiin finanssikriisin jälkimainingeissa vuonna 2009, kun kaksi pohjalaista yrittäjää Raimo Sarajärvi ja Janne Kotamäki aloittivat yhteistyön. Alussa toiminta keskittyi oman ja lähipiirin kiinteistövarallisuuden hoitoon Gapcon Oy:n puitteissa. Sittemmin toiminta on laajentunut kattamaan koko kiinteisövarainhoidon arvoketjun aina kiinteistöjen hankinnasta kiinteistökehitykseen, isännöintiin, myynti- ja ostokonsultointiin, vuokravalvontaan, kiinteistöarviointiin ja rahastotoimintaan. Vuonna 2016 FinCap Oy:stä luotiin konsernin emoyhtiö ja sen alle muodostettiin kolme kiinteistöliiketoiminta-aluetta, eli Rahastot, Kehitys ja Kiinteistövarainhoito. Samana vuonna ostettiin osuus rakennusliike Conline Oy:stä, joka toimii nyt nimellä FinCap Kiinteistökehitys Oy. Vuoden 2017 aikana yritysrakennetta on selkiytetty ja kaikki liiketoiminnot on sulautettu osaksi FinCap-konsernia. Gapcon Oy:n liiketoiminnot ovat pääpiirteissään siirtyneet FinCap Kiinteistövarainhoidon alle. Emoyhtiössä on kymmenen omistajaa, ja sen yhteenlasketut pääomat ovat kymmenen miljoonaa euroa.

 

Toimintamalli:

 

Sijoitamme yhdessä asiakkaidemme kanssa ja hallitsemme koko kiinteistövarainhoidon arvoketjun

 

FinCapin toimintafilosofia kiteytyy kahteen asiaan: yhdessä tekemiseen ja koko kiinteistövarainhoidon arvoketjun hallintaan. Sijoittaja-asiakkaamme pitävät erityisesti siitä, että jaamme riskit ja tuotot heidän kanssaan osallistumalla projekteihin omilla varoillamme. Tämä takaa intressiemme yhteneväisyyden ja takaa parhaan tuoton. Arvoketjun hallinnan puolestaan varmistaa oma tekemisemme: hallitsemme koko kiinteistövarainhoidon arvoketjun, ja vältämme ulkoistuksia. Näin asiat pysyvät omissa käsissämme.

 

 

Lisätiedot:

 

Janne Kotamäki, toimitusjohtaja FinCap Oy, puh. 050-5393098

Hannu Mäkelä, toimitusjohtaja GapCon Oy, puh. 050-3848071

Vesa Mäkelä, kiinteistöjohtaja FinCap Kiinteistövarainhoito Oy, puh. 050-3253999


Takaisin uutisiin